Polityka Prywatności Serwisu b2bgrowthletter.com

Data ostatniej aktualizacji: 29.06.23

I. Wstęp

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://b2bgrowthletter.com (dalej: „Serwis”), prowadzonego przez Tomasz Maciejewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Content Way, z siedzibą w Warszawie, al. Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa, NIP: 7792248528, adres e-mail: tm@contentway.co (dalej: „Administrator”).

II. Dane Osobowe

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2. Serwis może zapisać także informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane osobowe przekazane w Serwisie są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

III. Zasady Przetwarzania Danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator zapewnia poufność danych osobowych i zapewnia środki ochrony danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

IV. Pliki Cookies

 1. Serwis używa plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

V. Zmiany w Polityce Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.“`
 2. O wszelkich zmianach w Polityce Prywatności Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu.
 3. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności wchodzą w życie w dniu ich publikacji na stronie Serwisu.

VI. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt na adres e-mail: tm@contentway.co.

VII. Postanowienia Końcowe

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Użytkownikom bezpieczne korzystanie z Serwisu, w tym ochronę prywatności.
 2. Wszelkie działania Administratora mają na celu zapewnienie poziomu ochrony danych osobowych zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.